O obci  |  Obecní úřad  |  Informace  |  Sdružení  | Školství  | Knihovna  | Zdravotnictví  |  Hasiči  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

O obci

Obec v číslech

Historie, Kronika obce

Umístění obce

Mapa

Úvodní stránka webu

Povinné informace

OÚ - Kontakt, úřední dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

Úřední dny:

Pondělí, Středa

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporučené odkazy

Novinky e-mailem

Jízdní řády

Stránky krajského úřadu

Stránky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratické rybníky

Český svaz zahradkářů.

Společné stránky SOPM

Sběratelské stránky

SMS - "MOBILNÍ ROZHLAS"

Více odkazů

Přihlášení do systému

Jméno: 

Heslo:

 

O obci - Historie obce

 


Obec Dobratice byla pravděpodobně založena po období vlády Jiřího z Poděbrad, to je konec 15. a počátek 16. století. Vznik obce Dobratice můžeme datovat někdy kolem roku 1512, o čemž svědčí vykopávky keramiky, nalezené v části Šprochovice, jejichž stáří bylo určeno na toto období. První písemná zmínka o obci Dobratice pochází z roku 1580, kdy v Dobraticích seděl Zikmund Tluk z Tošanovic a díl Dobratic náležel k hornodomaslovskému statku. Název obce Dobratice pochází pravděpodobně od jména Dobrata, správce hornodomaslavického statku, který občanstvo a ves zřejmě založil. Důvodem založení vesnice bylo zřízení hospodářského dvora, ovčince a panského mlýna na říčce Lučině a s tím spojený příchod nových osadníků a robotníků, kteří obhospodařovali panskou půdu a robotovali také na novém hospodářském dvoře. V roce 1749 byl název obce Dobrachtitz, později německy Dobratitz.


V roce 1850 bylo k Dobraticím připojeno fojtství Bukovice. Prvním voleným starostou obce byl Ondřej Tvrdý, který svůj úřad vykonával od roku 1850 do 1864. Škola byla založena v roce 1852. V roce 1865 byl vysvěcen kostel sv. Filipa a Jakuba a od roku 1868 se začaly psát dějiny farnosti Dobratice. Železniční trať Frýdek-Místek/Český Těšín byla uvedena do provozu v roce 1888. V roce 1927 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Dobratice. První telefonní linka v obci byla zavedena v roce 1938 a elektrifikace obce byla ukončena v roce 1949. V roce 1951 byla založena Tělovýchovná jednota Sokol Dobratice.


Od roku 1920 patřily Dobratice do okresu Český Těšín. Po Mnichovské dohodě byly Dobratice v říjnu 1938 připojeny k Polsku. Za německé okupace byly Dobratice součástí Německé říše. Po roce 1945 náležely Dobratice do okresu Místek, v šedesátých létech pak byly zařazeny do nově vzniklého okresu Frýdek-Místek. V roce 1980 byly Dobratice připojeny pod střediskovou obec Dobrá. Samostatnost obce Dobratice byla obnovena k 1. 1. 1991.


Obecní znak a prapor byl udělen obci Dobratice dne 3. 12. 2004. Symboliku obecního znaku tvoří figura pluhu představující heraldizovaný přepis historických pečetních znamení obce. Figura bukové ratolesti o pěti listech je mluvící znamení vyjadřující pět sídelních jednotek obce – Bukovice, Dobratice, Hranice, Šprochovice a Podlesí. Barva zlatá a modrá vyjadřuje historickou příslušnost obce těšínskému knížectví neboli k regionu těšínského Slezska. Podrobné záznamy z historie obce Dobratice jsou zaznamenány v obecní kronice, která je vedena od roku 1920.
Vložil: Obec Dobratice   (2499 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

Jeden z Dobraticemi protékajících potoků nese název Lučina (Lucina). Vody Lučiny pramení v Prašivé, vlévají se do Ostravice, Odry a nakonec do Baltského moře. Zajímavou úvahu Zdeňka Šebesty o názvu potoka si můžete přečíst kliknutím na odkaz níže.
POTOK LUCINA (LUČINA)

Vložil: Obec Dobratice   (2364 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)    


 

Pan Břetislav Bortlíček byl v pořadí třetím kronikářem obce Dobratice. Záznam roku 1970 zapsal z konceptu kronikáře Jana Stříže. V příloze si můžete přečíst doslovný přepis.

Vložil: Obec Dobratice   (2531 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

Kronikářský záznam pana Jana Stříže, který psal Obecní kroniku od r. 1952. Kronikář Jan Stříž doplnil údaje v Obecní kronice z období před I. světovou válkou, stručně a pečlivě popsal dobu první republiky, okupace a dobu poválečnou.V kronikářských záznamech pokračoval až do roku 1960. Ve svém posledním kronikářském záznamu z roku 1960 čtenáře seznamuje s politickým a kulturním děním v obci, životě ve škole, produkci JZD, cenách potravin a spotřebního zboží té doby, počasí apod. Více se dočtete v doslovném přepisu v příloze.

Vložil: Obec Dobratice   (2671 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

Prostřednictvím těchto obrázků můžete nahlédnout do minulosti naší obce. Obecní hostinec stál v místech, kde je dnes OÚ a hasičárna. Obchod Bruno Murcek byl pod školou - nyní RD Badových. Hostinec Ondřeje Sobka - nyní Na Šenku.Fotografie poskytl MVDr. Jiří Karásek

Vložil: Obec Dobratice   (4423 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (2)     Otevřít článek


 

Vložil: Obec Dobratice   (3525 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 
V sobotu 9.1.2010 vyšel v Moravskoslezském Deníku článek o naší obci.
Oprava: dle obecní kroniky byla DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota) založena již v roce 1919 a Orel v roce 1920.

Vložil: Obec Dobratice   (2682 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

Vložil: Obec Dobratice   (4605 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (3)     Otevřít článek


 

Vložil: Obec Dobratice   (2949 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 
Od 1.července 1913 do 1.října 1960 vedl dobratickou farnost P.Jan Foldyna, děkan. Zemřel 28.února 1968, téměř na den přesně sto let po zakladateli dobratické farnosti. Narodil se 21.10.1883, vysvěcen byl ve Vidnavě, působil v Šenově, Dobré, Frýdku a Dobraticích, kde je i na místním hřbitově pohřben.

Vložil:   (2679 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)    


 
27.února 1868 zemřel místecký rodák, domaslavický farář a pro naši obec nesmírně významný člověk. Člověk, který se zasloužil o zřízení dobratické školy, dobratického kostela a k němu přilehlé fary - P.Filip Habernal. Na vlastní přání byl pohřben na dobratickém hřbitově 29.února 1868.

Vložil:   (2703 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)    


 
Pamětníci zavzpomínejte, ostatní-přečtěte si jak se žilo v Dobraticích.

Vložil:   (2757 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 
Z Kroniky obce jsem vypsal několik událostí souvisejících s letopočty končicími číslicí 8. Na některé události si nepamatuje nikdo z nás.

Vložil:   (3205 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 
Pohled na Kroniku Dobratic a ukázka z originálu

Vložil:   (2998 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 
z velkého okolí Dobratic

Vložil: Obec Dobratice   (2905 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

výtah z kroniky obce

Vložil: Obec Dobratice   (3291 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

Rok 1953

Avšak už 22. října se vyjasňuje a trvá pěkné počasí až do 5. listopadu, kdy nastává zase vlhké a deštivé počasí. 17. listopadu uhodil první silnější mráz kolem -6oC, který trval po 3 dny.

Pak chladno a bez mrazu, mlhavo a deštivo se střídavým vyjasňováním. 21. prosince počal padat sníh a napadlo jej asi 5 cm, který se drží a hlásí počátek zimy. Do konce roku sněhu přibývá a zima tuhne.

Rok 1954

15.11. motá se k večeru mezi deštěm první sníh. Ráno ho již byla vrstva asi 10 cm. Sníh dále popadává, ochlazuje se a 17. 11. visí již od střech první rampouchy ledu. Den nato mrzne již asi -10 o a mráz se stupňuje do 24. 11. až na -15 oC. Pak nastává oteplení a deště až do 2. prosince. Následuje oblačné a mlhavé počasí a 8. 12. z rána padá znovu sníh. Trvá chladné počasí s deštěm který smyl sníh, až 18. 12. padá sníh znovu. Občas jej vystřídává déšť.

            První svátek vánoční je zasněžený a přimrzlý ale na druhý den zase déšť, který trvá. 30. 12. a 31. 12. sněží a začíná mrznout.

Rok 1955

29. 10. ukázal se první sníh, ale jen slabě. Listopad zahájil oblačnými a chladnými dny, ale od 5. do 12. je pěkně a teplo. Pak už následuje počasí a studené s občasným sněžením již skoro po celý prosinec, který končí tenkou vrstvou sněhu.

Rok 1956

8. 11. mráz již asi -10 oC a na druhý den vystoupil na -18 oC. Hned zase polevuje a ustupuje sychravým dnům za nichž sníh zmizel úplně. 19. 11. počínají zase mrazivé dny bez sněhu okolo -10 oC do 13. 12., kdy mráz povolil a ustoupil dešti a teplejším dnům. Ale již zase následuje počasí chladné, mlhavé i větrné s častým sněžením až do konce roku.

Rok 1957

Začátkem prosince sněžení trochu přibývá a pak již až do konce měsíce stále mlhavo a s lehčími mrazy, zatím co tenká vrstva sněhu se zvolna vytratila.

Rok 1958

V noci 30. 11. napadlo asi 5 cm sněhu a počaly se uplatňovat mrazy až -10oC, což trvalo do poloviny měsíce, načež nastalo oteplování a vcelku pěkné a teplé počasí po celý týden, jež bylo vystřídáno silným větrem. Od 22. do 24. 12. pěkné teplé dny, avšak večer sedá vlhká mlha jež přechází v mrholení, takže první svátek vánoční byl už zamlžený, deštivý, teskný a nevlídný. V noci napadlo trochu sněhu, který však brzy zmizel. Slunečné dny s mlhavými střídaly se až do konce roku.

Rok 1959

6. prosince začíná lehké sněžení a následuje mráz asi -5 až -7 oC. 13. 12. začalo sytě sněžit a sněžilo po celý den.


Podzim 2006 je nejteplejší

Letošní podzim byl ve Valašském Meziříčí nejteplejší od roku 1957, kdy ČHMÚ provádí měření na hvězdárenském pozemku. Průměrná teplota za září, říjen a listopad byla 10,9°C, což je 2,6°C nad dlouhodobým průměrem. A letošní podzim byl 5. nejsušším od roku 1957, celkem bylo 101,5 mm srážek (95,3% normálu).

Nejteplejší podzimy:
2006 – průměrná teplota byla 10,9°C
2000 – průměrná teplota byla 10,7°C
1982 – průměrná teplota byla 10,3°C
1963 – průměrná teplota byla 10,1°C
1967 – průměrná teplota byla 10,0°C

Nejchladnější podzimy:
2004 – průměrná teplota byla 6,7°C
1998 a 1971– průměrná teplota byla 6,9°C
1985 a 1972 – průměrná teplota byla 7,0 °C
1988 – průměrná teplota byla 7,1°C

Nejsušší podzimy:
1959 – součet srážek byl 31,1 mm (29,2%)
1982 – součet srážek byl 88,6 mm (83,2%)
1986 – součet srážek byl 88,8 mm (83,4%)
2005 – součet srážek byl 89,9 mm (84,3%)
2006 – součet srážek byl 104,5 mm (95,3%)

Nejmokřejší podzimy:
1998 – součet srážek byl 310,0 mm (291,1%)
1996 – součet srážek byl 286,3 mm (268,8%)
1981 – součet srážek byl 269,9 mm (253,4%)
1962 – součet srážek byl 226,0 mm (212,2%)
1990 – součet srážek byl 220,9 mm (207,4%)

Listopad 2006
Letošní listopad je 3. nejteplejším listopadem (průměrná měsíční teplota byla 6,7°C) a 21. nejsušším (součet listopadových srážek byl 41,7 mm) ve Valašském Meziříčí od roku 1957. Letos sněžilo ve 3 dnech a sněhová pokrývka 10 cm byla 3. listopadu. A letošní listopad také charakterizují 4 mrazové dny (minimální teplota nevystoupila nad 0°C) a 1 arktický den (minimální teplota nevystoupila nad -10°C).
Paradoxně padaly teplotní rekordy začátkem listopadu, kdy byly změřeny nízké teploty:
3.11. průměrná denní teplota –3,4°C vyrovnala teplotní rekord z roku 1980 (nejnižší průměrná denní teplota pro tento den) a 4.11. byla minimální teplota –6,4°C (předchozí rekord byl -5,5°C v roce 1988).
Nejvyšší denní průměrná listopadová teplota byla 16.11.2002 (17,7°C) a nejnižší 25.11.1975 (-11,4°C). Maximální listopadová teplota byla 6.11.1963 (19,5°C) a minimální 26.11.1975 (-16,7°C).
Letošní nejvyšší denní průměrná teplota byla 11,0°C (25.11.2006) a nejnižší –3,4°C (3.11.2006). Letošní maximální listopadová teplota byla 17,5°C (16.11.2006) a minimální –6,9°C (3.11.2006).

Vložil: Obec Dobratice   (2556 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)    


 
Obecní kronikář

Prvním kronikářem obce Dobratice byl ustanoven usnesením obecního zastupitelstva ze dne …….. Jan Poloch, řídící učitel v Dobraticích. Narodil se 13.června 1882 v Janovicích, okr. Frýdek-Místek. Obecnou školu vychodil v Janovicích v letech 1889 – 1896, pak chodil 1 rok do německé školy obecné a 2 roky do německé školy měšťanské ve Frýdku. V letech 1899 až 1903 studoval na německém učitelském ústavě v Těšíně.Po maturitě v roce 1903 byl ustanoven provizorním učitelem na tehdy dvoutřídní obecné škole v Dobraticích a zároveň varhaníkem; od 1.ledna 1917 byl řídícím učitelem na téže škole. V roce 1913-14 byl obecním tajemníkem. Ve válce sloužil od 31.7.1914 do 1.11.1915 a byl 19.11.1914 raněn na ruském bojišti. Z války se vrátil jako válečný invalida. Od 1.11.1915 až do roku 1920 vedl jako obecní hospodářský komisař zásobování obce. V době plebiscitní vedl obecní plebiscitní komisi. V letech 1920 – 1923 byl vládním komisařem a v letech 1923 – 1927 starostou obce. Při nových volbách v roce 1927 byl znovu zvolen starostou obce, avšak funkce této již nepřijal.

                                                    Jan Poloch, kronikář.
 
Dějiny obce.

O původu a založení obcí Dobratice a Bukovic nelze pro nedostatek pramenů nic určitého zjistiti.Teprve v polovině 13.století jsou uváděna jména některých vesnic zdejšího kraje. Tak v roce 1250 je jmenována vévodská ves („herzogliches Dorf") Domaslau. V roce 1518 jmenovány Vojkovice při dojednávání mezi knížecím zbožím frýdeckým a statkem tošanovským. Určitější zmínky o vesnicích zdejšího kraje pocházejí z počátku 14.století, kdy  jsou uváděny Hnojník, Tošanovice, Soběšovice, Třanovice.
Dobratice a Bukovice uvádějí se teprve počátkem 17.století, kdy kníže Adam Václav Těšínský v roce 1602 dal Bohuslavu Tlukovi z Tošanovic dílčí („Teilungszettel") na Horní Domaslavice, na polovici Tošanovic, Dobratic a Bukovic.
V té době nacházelo se v Dobraticích též panství (dominiu), které náleželo k panství hornodomaslovskému. V 17.století byl na Horních Domaslovicích i Dobraticích dědičným pánem Karel, svobodný pán ze Saint Genois. 1. března
 
1675 byl frýdecký rodák Ondřej Josef Bienek vysvěcen na kněze na titul bar.Filipa Karla Saint Genoa A byly mu zajištěny příjmy ze zboží „Dobratic". V roce 1758 byl pánem na Horních Domaslavicích i Dobraticích Kryštof  Vilém Marklovský ze Žebráče.
V 18.století byl majitelem panství dobratického baron Kašnic a bydlel tam v dřevěném zámku ( v místech, kde nyní se nachází realita Františka Lisníka č.27). K panství dobratickému náležely i Bukovice. Od barona Kašnice pak přešly Dobratice s Bukovicemi pod panství dolnotošanovské.
Mezi Dobraticemi a Bukovicemi nacházely se rozsáhlé pastviny k panství náležející, které později po zrušení panství dobratického a rozdělení půdy byly přiděleny jednotlivcům, kteří si tam postavili dřevěná obydlí. Těmto chalupám se dodnes říká „Na přílohách". U dřevěného zámku nacházely se rozsáhlé stodoly, chlévy a hospodářské budovy, které po zrušení panství byly rozebrány, a ze dřeva jejich byly postaveny chalupy a okolí bývalého zámku. Těmto chalupám říkalo se dlouho potom
 
Na „folvarku". Kdy ke zrušení panství  v Dobraticích došlo, nelze zjistiti.
Od té doby, kdy panství dobratické bylo spojeno s panstvím dolno-
tošanovským, není o zdejší obci určitějších zpráv. Majitelé panství dolnotošanovského často se střídali, a tím se stávalo, že v archivech panství nic se nezachovalo.
Osudy Dobratice byly úzce spojeny s panstvím dolnotošanovským. Tam vykonávali obyvatelé zdejší robotu, tam byla jejich vrchnost, soud, politická správa. Majitelé panství dolnotošanovského dosazovali v Dobraticích   i Bukovicích fojty. Většina půdy v Dobraticích byla přidělena poddaným, kteří museli vrchnosti robotovat a odvádět desátky; v dobách neklidných museli s pánem dolnotošanovským jíti i do vojny. V 16. a 17.století byl zdejší kraj, a tudíž i Dobratice s Bukovicemi, obydlen evangelíky. Když 12.května 1653 bylo na Těšínsku evangelíkům nařízeno kostely vydati zpět katolíkům, vypravila se ke kněžně Alžbětě Lukrécii 16.května 1653 deputace, která ji připomínala, že již v roku 1633 uchránila evangelíky od ztráty kostelů.
 
V roce 1652 nemohly býti vizitovány kostely v Hnojníku, v Třanovicích, Domaslavicích a Soběšovicích, protože byly zabrány luterány. 25.března 1654 byly kostely v Soběšovicích i Domaslavicích luteránům odebrány  a jako luterské zavřeny. Ale ještě ve vizitační zprávě o Domaslavicích, Soběšovicích i Hnojníku s Tošanovicemi  z roku 1638 uvedeno, že ku faře domaslavické náleží 9 dědin, ale farníci že jsou většinou evangelíci. Jelikož Dobratice s Bukovicemi patřily od počátku až do roku 1868 k farnosti domaslavické, jest jisté, že veškeré náboženské boje tehdejší doby  zasahovaly i zdejší obec. Zdejší starousedlí evangelíci  jsou tudíž přímými potomky tehdejších luteránů.
V té době musely Dobratice i Bukovice odváděti farářům v Domaslavicích  poplatky v naturáliích, což trvalo až do zrušení roboty v r. 1848.
Když po nastolení vlády císaře Františka Josefa I. Bylo zrušeno zřízení patrimoniální a uvedena v život konstituce, byl tehdy prvním voleným starostou zdejší obce Ondřej Tvrdý, asi od roku 1850 – 1864, jemuž vypomáhal syn Josef, nar. 3.1.1829, zemřel 29.10.1917,
 
který při volbě v roce 1864 byl zvolen starostou a spravoval obec až do roku 1913, tedy skoro plných 50 let. Byl vyznamenán zlatým záslužným křížem. V roce 1913 byl zvolen starostou František Sobek č.56 (za potokem).  Týž byl za války v prosinci 1914 pro nepředložený výrok u odvodu v Těšíně (v hostinci) zatčen a uvězněn a pak ihned ze starostenství suspendován. Jeho nástupcem byla Jan Gadlina, rolník čís. 6;byl starostou až do roku 1920. Po rozhodnutí o Těšínsku byl r.1920 jmenován vládním komisařem Jan Poloch a dne ? září 1923 zvolen starostou obce až do roku 1927. V roce 1927 zvolen starostou Ferdinand Baran, horník v Bukovicích č.5. Bukovice tvořily až do roku 1850 samostatnou obec. Posledním fojtem v Bukovicích byl Jan Mec z č.10v Bukovicích, který zemřel v roce 1849;byl osvobozen od roboty  a byl fojtem i pro Dobratice. Majitel panství dolnotošanovského odprodal pak fojtství v Bukovicích Jiřímu Kokotkovi z Dol. Tošanovic za 5000 zl. kom?měny. Tím fojtství v Bukovicích zaniklo a Bukovice byly spojeny s Dobraticemi.
 
Kdysi náležely pod správu bukovického fojtství též Poleniny, část obce Hor. Tošanovice.
 

Vložil: Obec Dobratice   (2889 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)    


 

Kalendář akcí

<<   Duben / 2017   >>

 

Po

Út

St

Čt

So

Ne

1

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

3

10

11

12

13

14

15

16

4

17

18

19

20

21

22

23

5

24

25

26

27

28

29

30

Na červené datum připadá nějaká událost.

Dobratice

Sport aktuality

Šachisté Dobratic zahajují soutěžní sezónu. Na domácí půdě se utkají se svými soupeři v klubovně Obecního úřadu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

UžitečnéDatum a svátek

Sobota, 29. dubna 2017

Svátek slaví Robert

Reklama

Strakatý pes

AXDATA CZ s.r.o.

Jiří Fluksa

Brány Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Koštíř & Dyba

Nejlevnější ploty

Anketa

Vaše náměty

Chybí vám nějaká informace na našich internetových stránkách?

Pošlete nám váš námět pro zlepšení stavu.

Poslat námět