Srpnový řez jádrovin

Od konce července do konce srpna je fáze ukončení růstu nových letorostů do délky. Toto období je u jabloní a hrušní vhodné pro tzv. pozdně letní řez. Ten pomáhá k vytvoření rovnováhy mezi růstem a plodností stromů. V prvních 3-5 letech po výsadbě uplatňujeme tento řez jen minimálně.

Zpravidla odstraňujeme konkurenční letorosty na konci středního výhonu a hlavních větví, pokud jsme to již neučinili v červnu, dále všechny příliš dlouhé letorosty, které rostou dovnitř koruny a zahušťují ji. Z postranních letorostů můžeme ty, které jsou delší než 40 cm a rostou šikměji vzhůru (zpravidla se nacházejí v horní části větve) zkrátit o 1/4-1/3 tak, aby koncový list směřoval dolů.

Místo řezu můžeme tyto letorosty ohnout a vyvázat do skloněné polohy. Mírně šikmo, vodorovně nebo dolů rostoucí letorosty, letorosty kratší než 25 cm a prodlužující letorosty na konci terminálního výhonu a ramen zásadně nezkracujeme ani neohýbáme.

V pozdějších letech, je-li koruna příliš hustá, ji můžeme srpnovým řezem prosvětlit. Držíme se zásady, že stromy s malou násadou plodů můžeme prořezat více, zatímco při velké úrodě od řezu upustíme.

Letní řez má také pozitivní vliv na omezení hořké pihovitosti jablek u odrůd citlivých na nedostatek vápníku (James Grieve, Dukát, Coxova reneta, Šampion, Vanda aj.).