O obci  |  Obecní úřad  |  Informace  |  Sdružení  | Školství  | Knihovna  | Zdravotnictví  |  Hasiči  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

Povinné informace

OÚ - Kontakt, úřední dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

Úřední dny:

Pondělí, Středa

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporučené odkazy

Novinky e-mailem

Jízdní řády

Stránky krajského úřadu

Stránky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratické rybníky

Český svaz zahradkářů.

Společné stránky SOPM

Sběratelské stránky

SMS - "MOBILNÍ ROZHLAS"

Více odkazů

Přihlášení do systému

Jméno: 

Heslo:

 

Školství
http://www.zsdobratice.cz
ZŠ DOBRATICE + družina
Dobratice 58, 73951
tel. 558 651 255
zs.dobratice@post.cz
MŠ Dobratice + jídelna
Dobratice 133, 73951
tel. 558 651 126
mobil 605 194 826
skolka.dobratice@seznam.cz
jidelna.dobratice@seznam.cz
MŠ Vojkovice + jídelna
Vojkovice 17, 73951
tel. 558 651 026
skolkavojkovice@seznam.cz

Vložil: Obec Dobratice   (1319 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

Vložil: Obec Dobratice   (1562 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

Poplatky za pronájem:
- sportovní aktivity a míčové hry 250,- Kč / hod.
- badminton - 1 dráha 160,- Kč / hod.
- stolní tenis - 1 stůl 80,- Kč / hod.

Vložil: Obec Dobratice   (3728 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

Nový školní rok jsme slavnostně zahájili společně za přítomnosti starostky Dobratice RNDr. Alenou Kacířovou, starostky Vojkovice Hanou Sobkovou a předsedkyní SRPŠ JUDr. Petrou Hajdíkovou. Přivítali jsme 17 nových prvňáčků.
V letošním roce vyučujeme od 1. roč. – 5. roč. podle vlastního školního vzdělávacího programu a rovněž podle vlastního školního vzdělávacího programu učí obě Mateřské školy. Celkový počet žáků v ZŠ je 77 a celkový počet dětí v MŠ je 55 (Dobratice – 30 dětí, Vojkovice 25 dětí).
V průběhu letních prázdnin začala přístavba tělocvičny a vybudovala se školní jídelna – výdejna v ZŠ a v Mateřské škole Dobratice probíhala rekonstrukce zahrady.Škola se zapojila do projektu „Moderní škola“  a do projektu „Ovoce do škol“.
Jako každý rok i v letošním roce nás čeká mnoho celoročních projektů, soutěží, divadelních představení a sportovních akcí.


Statistika školního roku
1. roč. - 17 žáků (8 chlapců a 9 dívek), třídní učitelka Mgr. Karla Peterková
2. roč.
- 14 žáků (7 chlapců a 7 chlapců), třídní učitelka Bc. Ivana Ďugová

3. roč.
- 18 žáků (15 chlapců a 4 dívky), třídní učitelka Mgr. Ivana Grygarová

4. roč. - 16 žáků (9 chlapců a 7 dívek), třídní učitelka Mgr. Marta Mojáková
5. roč
. - 12 žáků (7 chlapců a 5 dívek), třídní učitelka Mgr. Hana Radovesnická


Školní družina
Družinu navštěvuje 44 dětí pod vedením vychovatelek p. Sylvy Bednářové a p. Petry Badové.


Zájmová činnost a jejich vedoucí
Keramika I. - Bc. Ivana Ďugová 

Keramika II. - Petra Badová 

Dívčí klub - Mgr. Marta Mojáková 
Angličtina - Mgr. Marta Mojáková 
Sportovní kroužek - Mgr. Hana Radovesnická 

Počítačový kroužek - Mgr. Ivana Grygarová 

Pěvecký kroužek - Mgr. Karla Peterková 

Angličtina v MŠ - Sylva Bednářová

Taneční kroužek - p. Karasová a p. Kozáková

Včelařský kroužek - Ing. Dvorský
Šachový kroužek - Čubokovi
Zaměstnanci
Mimo pedagogické pracovníky je vyučováno na škole náboženství (jako nepovinný předmět)  katechetkou p. Marii Švrčinovou a panem ThLic. Janem Wojnarem. Ve všech zařízeních máme fyzicky 21 zaměstnanců, ale jen 14 skutečných úvazků.

Vložil: Obec Dobratice   (3975 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)    


 

Škola ve školním roce 2010/2011

1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok za přítomnosti starostů obou obcí, zástupců SRPŠ a školské komise - bylo přivítáno 14 nových dětí.

V 1.- 4. ročníku naší školy se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, 5. ročník se učí podle vzdělávacího programu „Základní škola“.

Celkový počet žáků je 76, ve dvou MŠ je 55 dětí.
Nedostatkem školy je chybějící funkční tělocvična a školní hřiště.
Opakovaně je žádáno o dotaci na tělocvičnu na Regionální radě Moravskoslezského kraje.


Statistika školního roku
I. ročník:
14 žáků (7 chlapců, 7 děvčat), třídní učitelka Bc. Ivana Ďugová
II. ročník:
20 žáků (15 chlapců, 5 děvčat), třídní učitelka Mgr. Ivana Grygarová
III. ročník:
18 žáků (11 chlapců, 7 děvčat), třídní učitelka Mgr. Marta Mojáková
IV. ročník:
13 žáků (8 chlapců, 5 děvčat), třídní učitelka Mgr. Hana Radovesnická
V. ročník:
11 žáků (2 chlapci, 9 děvčat), třídní učitel Mgr. Milan Thiel, zároveň ředitel školy


Školní družina -  42 dětí - vychovatelky školní družiny jsou paní Sylva Bednářová a paní Petra Bádová.


Zaměstnanci
Mimo pedagogické pracovníky je vyučováno na škole náboženství (jako nepovinný předmět) jednou katechetkou a panem farářem Janem Wojnarem. Ve všech zařízeních máme fyzicky 22 zaměstnanců, ale jen 16 skutečných úvazků.


Zájmová činnost a jejich vedoucí
Ve škole mohou děti navštěvovat tyto kroužky:
pěvecký (paní Cebulová),
1. výtvarný - keramika (Bc. Ďugová),
2. keramika (Mgr. Řehová),
dívčí klub (Mgr. Mojáková),
1. počítačový (Mgr. Radovesnická),
2. počítačový (Mgr. Grygarová),
sportovní (Mgr. Thiel),
kroužek jazyka anglického (Mgr. Mojáková),
kroužek včelařský (Ing. Dvorský),
taneční kroužek (paní Karasová),
šachisté TJ Comfort Dobratice vedou kroužek šachový.
Pro  zájemce z  řad občanů nabízíme jazykový kurz angličtiny a kurz keramiky.


Stejně jako všechny školy se snažíme, aby činnost byla pestrá, neomezovala se jen na výuku v lavicích a z učebnic. V průběhu roku společně se SRPŠ pořádáme Drakiádu, Dětský karneval, Vánoční jarmark, Turistický pochod a Dětský den.
Vlastní bezpečnosti se děti učí pomocí Dnů první pomoci, požární ochrany, silničního provozu.
Nové zážitky na děti čekají na plaveckém kurzu, školním výletě a škole v přírodě.
Pro bližší poznání svého bydliště se žáci účastní projektu Obec, škola a okolí.


Ostatní
Opět sbíráme starý papír! Dovezte nám ho prosím do školy nebo zavolejte (tel. 737572353 nebo 558651255) a my si ho odvezeme. Děkujeme!


Nabízíme výuku anglického jazyka pod vedením zkušené lektorky paní Valachové. Výuka bude probíhat vždy v úterý
od 17. 00 hod. v ZŠ, zahájení říjen, cena bude vypočítána podle počtu zájemců ve skupinách. Hlaste se telefonicky nebo mailem (zs.dobratice@post.cz) u ředitele školy do 21. září s uvedením Vašich vědomostí: začátečník, mírně pokročilý, pokročilý nebo jen konverzace.


Vložil: Obec Dobratice   (4332 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)    


 

Do školních lavic v naší škole dnes poprvé usedlo 13 nových prvňáčků. Všechny děti byly slavnostně přivítány svými pedagogy, starostou Antonínem Šigutem, paní Martinou Řehovou - členkou Kulturní komise a za obec Vojkovice paní starostkou Hanou Sobkovou.

Vložil: Obec Dobratice   (4139 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

Celé dnešní dopoledne patřilo ve školce maskám. Na školičkovém karnevale děti tančily, soutěžily a mlsaly. O veselé atmosféře více napoví fotografie.

Vložil: Obec Dobratice   (4434 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

Ve čtvrtek 4. února 2010 proběhl v odpoledních hodinách ve škole zápis dětí do 1. třídy. Do školy bylo zapsáno 7 chlapců a 6 děvčat. Za účasti televize Polar, která zde natáčela reportáž, děti plnily úkoly od poznávání pohádkových bytostí, barev, zvířat až po samotné počítání nebo čtení. V televizi můžete tuto reportáž vidět v průběhu přístího týdne na TV Prima v pořadu Regiony, které začínají v 17,40 hod.

Vložil: Obec Dobratice   (4930 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 
Za přítomností dětí z první třídy, jejich rodičů a pedagogů proběhlo ve středu 27.ledna 2010 v odpoledních hodinách pasování prvňáčků. Děti se rodičům předvedly krátkým divadelním představením, pásmem říkánek, písniček a znalostí jazyka anglického za použití interaktivní tabule. Gratulovat přišla také místostarostka paní Ivona Bortlíčková a předsedkyně SRPŠ paní Blanka Cebulová. Pro děti byly přichystány drobné dárečky, pamlsky, pro všechny zúčastněné pak pohoštění.

Vložil: Obec Dobratice   (4570 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 
Během letních prázdnin proběhla v Mateřské škole celková rekonstrukce umývárny - nová dlažba, obklad, umyvadla, baterie, záchody, zrcadlo, topení, sprcha, panel na odkládání ručníků, kelímků, zubních kartáčků, apod. Stará modrošedá umývárna se tak proměnila v dětsky veselou bílooranžovou doplněnou obkladem s motivem barevných pastelek.
V horní šatně bylo položeno nové PVC, na chodišti a v prostoru pod schodištěm nová dlažba.
Hotové dílo si můžete prohlédnout na fotografiích níže.

Vložil: Obec Dobratice   (9730 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

Základní škola a mateřská škola Dobratice, 739 51 Dobratice 58
právní subjekt: příspěvková organizace
IČO: 70640017
telefon: 558 651 255
e-mail:
zs.dobratice@post.cz


Zařazuje se ke „komunitním školám“  tzn. vytváří  prostředí pro činnost a spolupráci s organizacemi a občany, jak ve vzdělávání, tak v zájmových činnostech a kultuře.


U školy je zřízena Školská rada jako řídící a kontrolní orgán školy.


Podrobné informace o škole a její činnosti najdete na www.zsdobratice.cz

Součástí školy jsou i dvě :

 Mateřská škola Dobratice t.č.558 651 126, mail: skolka.dobratice@seznam.cz - 1 oddělení 28 dětí – 2 učitelky.
MŠ Vojkovice t.č. 558 651026, mail:
skolkavojkovice@seznam.cz – 1 oddělení 24 dětí – 2 učitelky.


V budovách MŠ jsou umístěny jídelny, mail: jídelna.dobratice@seznam.cz – stravují okolo 120 strávníků, včetně přihlášených občanů.

 

Mgr. Milan Thiel, ředitel  školy

 


Vložil:   (4969 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)    


 

Ve škole se v 1. až  3.třídě vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, 4. a 5. ročník  se vyučuje podle vzdělávacího programu „Základní škola“

Celkový počet žáků je 76, ve Škole Dobratice 36 žáků, ve dvou Mateřských Školách je 51 dětí.

Naše škola vstoupila k 1.1.2004 do právní subjektivity a součástí příspěvkové organizace se staly MŠ Dobratice, MŠ Vojkovice, ŠJ Dobratice, ŠJ Vojkovice
a  ŠD.

Dne 10. 8. 2005 rozhodlo zastupitelstvo obce podle zákona č. 564/2004 Sb., školský zákon o změně názvu školy na: Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Od 1. 11. 2005 je zřízena Školská rada jako dozorčí a poradní orgán. Po celá léta existence školy funguje Sdružení rodičů a přátel školy.

Ve správě příspěvkové organizace jsou tři budovy – budova ZŠ Dobratice, budova MŠ Dobratice a budova MŠ Vojkovice, budovy MŠ jsou včetně kuchyní a jídelen. Stav budov je poměrně dobrý, probíhají stále opravy a rekonstrukce. 

Půdní prostory ZŠ jsou využívány školní družinou, je zde učebna pro hudební výchovu, byla zřízena učebna jazyka anglického a keramická dílna. Máme počítačovou učebnu, ve které mohou děti pracovat na 12 PC. Nedostatkem školy je chybějící funkční tělocvična a školní hřiště.

V letošním roce je zažádáno o dotaci na Regionální radě Moravskoslezského kraje jak na tělocvičnu, tak na hřiště.

 

Statistika školního roku:

první ročník 19 žáků (14 chlapců – 5 děvčat) –– třídní učitel: Mgr. Karla Peterková

druhý ročník: 17 žáků (12 chlapců – 5 děvčat) –třídní učitel:  Bc. Ivana Ďugová

třetí ročník: 14 žáků (8 chlapců – 6 děvčat)  -– třídní učitel Mgr. Hana Radovesnická

čtvrtý ročník: 12 žáků –(3 chlapci – 9 děvčat) – třídní učitel Mgr. Milan Thiel, zároveň ředitel školy

pátý ročník: 14 žáků  (8 chlapců –  6 děvčat)  – třídní učitel: Mgr. Marta Mojáková

Školní družina -  36 dětí - vychovatelky školní družiny p. Sylva Bednářová a p. Petra Bádová.

 Zaměstnanci

Mimo pedagogické pracovníky je vyučováno na škole náboženství (jako nepovinný předmět)  jednou katechetkou a p. farářem Janem Wojnarem. Ve všech zařízeních máme fyzicky 22 zaměstnanců, ale jen 15,23 skutečných úvazků.

Zájmová činnost

Na škole máme kroužky: pěvecký, 1.výtvarný - keramika a dívčí klub - vede Mgr. Peterková, počítačový – vede Mgr. Radovesnická,  2. výtvarný vede Iva Ďugová,  sportovní – vede Mgr. Thiel, kroužek jazyka anglického ( pro žáky 1. a 2. r.) vede Mgr. Marta Mojáková,  kroužek včelařský vede  Ing.Dvorský. Šachisté z TJ Comfort vedou kroužek šachový.

Jiné: Pro  zájemce z  řad občanů - nabízíme jazykový kurz angličtiny. 

   Stejně jako všechny školy se snažíme aby činnost byla pestrá, neomezovala se jen na výuku v lavicích a z učebnic. V průběhu roku máme společně s rodiči „Drakiádu“, Dětský karneval, Vánoční jarmark a Dětský den. Péči o svou bezpečnost se učíme na Dni první pomoci, Dni požární ochrany a  Dni bezpečnosti silničního provozu, účastníme se plaveckého výcviku. K dalšímu poznání a zdokonalení se, slouží školní výlet, pobyt na škole v přírodě a nově zavedený lyžařský výcvik. Pro bližší poznání svého bydliště se žáci účastní projektu „Obec, škola a okolí“

Vložil:   (4318 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)    


 

Prázdniny skončily, začala škola.

Školní rok 2009/2010 zahájila za nemocného ředitele školy Mgr.Thiela jeho zástupkyně Bc.Ďugová. Uvítala ve škole všechny žáky, zejména ty nové-prvňáčky, doprovázející rodiče, starostku Vojkovic, starostu Dobratic a zástupkyni školské rady. Pak byli představeni svým starším spolužákům nováčci školy, pět děvčat a čtrnáct chlapců. Ostřílení žáci vyšších ročníků si sami našli své třídy, prvňáčky si odvedla jejich třídní učitelka Mgr.Peterková do své učebny. Tam pak seznámila děti i jejich rodiče s chodem školy a  programem na několik příštích dnů. Děti nadšeně zasedly do připravených lavic a se zájmem si prohlížely co všechno jim škola připravila k budoucímu studiu.

Popřejme dětem radostné učení, paní učitelce kopu trpělivosti a rodičům co nejméně starostí se svými ratolestmi.

Fotoaparáty cvakaly, kamery bzučely, takže pár snímků je k dispozici.

Další fotky najdete na adrese www.fotoalba.cz/obecdobratice v albu sacatek skoly.

Vložil:   (4342 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 
Snížení energetické náročnosti MŠ Dobratice

Vložil:   (5132 přečtení)     Tisk článku Tisk     Diskuse k článku (0)     Otevřít článek


 

Kalendář akcí

<<   Červen / 2017   >>

 

Po

Út

St

Čt

So

Ne

1

 

 

 

1

2

3

4

2

5

6

7

8

9

10

11

3

12

13

14

15

16

17

18

4

19

20

21

22

23

24

25

5

26

27

28

29

30

 

 

Na červené datum připadá nějaká událost.

Dobratice

Sport aktuality

Šachisté Dobratic zahajují soutěžní sezónu. Na domácí půdě se utkají se svými soupeři v klubovně Obecního úřadu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

UžitečnéDatum a svátek

Čtvrtek, 25. května 2017

Svátek slaví Viola

Reklama

Strakatý pes

AXDATA CZ s.r.o.

Jiří Fluksa

Brány Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Koštíř & Dyba

Nejlevnější ploty

Anketa

Vaše náměty

Chybí vám nějaká informace na našich internetových stránkách?

Pošlete nám váš námět pro zlepšení stavu.

Poslat námět